De invloed van medicijnen op het rijden, vaak onderschat!!

Veel ongelukken op de weg worden onder andere veroorzaakt door onverantwoord mobiel gebruik tijdens het rijden, het gebruik van alcohol, maar ook door medicijngebruik. Dit wordt vaak onderschat. Bij het gebruik van meerdere geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden in combinatie met alcohol, zijn de gevolgen niet te overzien. Ieder jaar vallen er tussen de 33 en 66 doden in het verkeer door het gebruik van medicijnen. Het gaat vooral om medicatie, waar een gele stikker op de verpakking staat. Maar ook onschuldige medicijnen zoals geneesmiddelen tegen hooikoorts kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Bij twijfel, vraag de arts of apotheker om advies. Ook in de bijsluiter van het geneesmiddel, staat of het medicijn het rijgedrag kan beïnvloeden.

Kijk op de site rijveiligmetmedicijnen.nl.

Daar staan alle medicijnen in die de rijvaardigheid beïnvloeden. Per geneesmiddel staat ook een categorie vermeld.

Catagori 1 is gelijk aan 0-2 glazen alcohol. Geeft geen tot weinig negatieve invloed op het rijgedrag. (kleiner dan 0,5 promille alc)

Catagori 2 is gelijk aan 2-4 glazen alcohol. Geeft lichte tot matige negatieve invloed op het rijgedrag. (0,5-0,8 promille alc)

Catagori 3 is gelijk aan 4-8 glazen alcohol. Geeft ernstige negatieven invloed op het rijgedrag. (hoger dan 0,8 promille alc)

Daarnaast staat er een advies bij ieder geneesmiddel. Volgens de wet kan men ook aansprakelijk gesteld worden, als er een ongeluk veroorzaakt is door medicijngebruik. (net als bij alcoholgebruik) De maximumstraf voor rijden onder invloed van drugs/medicijnen is drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van €4.500,-. In sommige gevallen komt daar nog een ontzegging van de rijbevoegdheid bij voor maximaal 5 jaar. (Bij herhaling is dit maximaal 10 jaar).